UITA - TE.........................! ! !


UITA - TE....  PE TINE!
UITA - TE...  PE BLOG!

PRIETENII BLOGULUI

joi, 17 decembrie 2015

GAURA NEAGRĂ MICROCOSMICĂ


            Gaura neagră microcosmică            Cea mai importantă descoperire ştiinţifică a anului a fost medaliată cu aur de către NASA, la cea de-a patra ediţie a Astrophysicists and Microcosmologists International Congress, eveniment care şi-a ţinut lucrările în prima decadă a lunii august a.c. Este vorba de microscopul superperformant Hubble Space Microscope – HSM, instrument cu care poate fi investigat şi cunoscut microcosmosul conştiinţei umane. HSM este în momentul de faţă cel mai precis aparat din lume din gama ultimei generaţii de microscoape cu forţă de probă Kelvin. El este de aproape o mie de ori mai precis decât miscroscopul inaugurat în octombrie 2008 la Universitatea McMaster din Hamilton, iar faţă de acesta a costat cu 45 de milioane de dolari mai mult...      

            Unele dintre imaginile furnizate de microscop, precum cele cu nivelurile extrem de rarefiate şi subtile ale regiunii Hubble Deep Field din Hyperconştiinţă, dimensiuni miraculoase şi misterioase, populate cu entităţi de Lumină şi publicate în revistele ştiinţifice de notorietate mondială au devenit de-acum legendare. Însă descoperirea cea mai importantă a fost aceeea că, pentru prima dată în istoria investigării ştiinţifice a nivelurilor conştiinţei umane a putut fi evidenţiată gaura neagră microcosmică aflată în centrul universului interior care este identic cu cel al Conştiinţei. Spre surprinderea cercetătorilor, în Hyperconscientiousness, respectiv în starea superioară cea mai înaltă de conştiinţă modificată în care yoghinii ating iluminarea iar călugării sfinţenia, cuprinsă între 947 şi 1493 Hz, stare de graţie pe care Stanislav Grof a numit-o conştiinţă extinsă, iar ezoteriştii evoluaţi au identificat-o cu Sinele Divin, se întâmplă lucruri stranii. Ei au observat că începând de la 1001 Hz lumina din om se curbează, apoi se torsionează (1111 Hz), apoi păleşte (1221 Hz) şi se transformă treptat în lumină neagră (cuantele negre apar la 1331 Hz), ca la final să dispară definitiv. În felul acesta, în zona din Hyperconştiinţă controlată de gaura neagră, toată lumina din om este absorbită şi nimic nu mai scapă de acolo. Cercetătorii au ajuns cu investigarea până în mijlocul punctului de singularitate, dar mai departe de el, din nefericire nu au reuşit să treacă, căci imaginile obţinute de ei cu ajutorul Microscopului Hubble fiind desigur, negre şi blurate sunt total neconcludente. Orice încercare de a fotografia cu ajutorul razelor laser interiorul găurii negre a eşuat, deoarece cuantele laser intrând în câmpul gravitaţional uriaş al orizontului evenimentului au fost literalmente “înghiţite” de punctul de singularitate.            

            Oamenii de ştiinţă teologi şi specialiştii marcanţi în energie cristică au căzut de acord că celebra atenţionare din Noul Testament: “Ia seama dar ca lumina din tine să nu fie întuneric.” (Luca 11:36), nu face nici pe departe referire, aşa cum s-a crezut până acum, la alunecarea neprevăzută în erezie a credincioşilor căzuţi în păcatul aroganţei cunoaşterii divine, ci este un mesaj cabalistic criptic, pe cât de tehnic, tot pe atât de precis. Capitolul 11, versetul 36, citite ca 1136 este de fapt un mesaj secret, deoarece de la pragul de 1136 de Hz al stării de Hyperconştiinţă modificată, lumina odată torsionată capătă o mişcare turbionară şi nu mai poate fi adusă înapoi. Acela este pragul peste care, dacă tu ca sfânt sau ca iluminat doreşti să rămâi întru Lumină, nu trebuie să treci. Speculaţii ale transformării (transmutaţiei) Sinelui Divin în Altceva prin meditaţie prea profundă datorată vibraţiilor şi energiilor personale excesiv de înalte sunt mai multe, însă o confirmare ştiinţifică din partea specialiştilor în alchimie divină nu există încă.
            Sigur, chiar dacă multe lucruri aşteaptă să fie descoperite, spre satisfacţia celor preocupaţi de expandarea evoluţiei personale şi dizolvarea ei în absolut, partea bună este aceea că în ceea ce priveşte modul în care funcţionează şi se manifestă Conştiinţa, paradigmele ştiinţifice s-au mai schimbat, cele mai importante concluzii cu valoare de adevăr fiind:  

            1. Deşi omul poate rămâne în viaţă susţinut de aparate, dincolo de pragul de 1136 Hz, conştiinţa şi universul său interior implodează. Şi chiar dacă intră în moarte clinică, el continuă să trăiască în astral ca suflet rătăcitor, obnubilat şi cu karma distrusă. Iar dacă se va reîncarna într-o viaţă ulterioară, el va mai avea parte de plăţi karmice deoarece nu îşi va mai aduce aminte nimic despre vieţile trecute, şi nici hipnoza regresivă şi nici analiza transgeneraţională la un astfel de om nu vor mai avea niciun rezultat.

            2. Ştiut fiind că microcosmosul este o replică perfectă a macrocosmosului, la bază stând observaţiile privind asemănările de necontestat dintre structura atomului şi a sistemului solar sau dintre plexurile neuronale şi galaxii, neuroastrofizicienii au calculat cu precizie prin efectul Doppler, viteza de expansiune a universului interior, care, pentru o scară microcosmică este extraordinar de mare, ea fiind de 30 000 ym / ns. (yoctometri per nanosecunde, în care un yoctometru este a 0,000000000000000000000001 parte dintr-un metru, iar o nanosecundă a 0,000000001 parte dintr-o secundă). Această viteză infinitezimală colosală evidenţiază faptul că atât universul interior, cât mai ales Conştiinţa care îl generează sunt fenomene dinamice în plină mişcare şi transformare şi că în consecinţă iluminarea pentru spiritualişti - sau cu alte cuvinte îndumnezeirea pentru credincioşi - este la rândul ei un fenomen supus caducităţii. Altfel spus, oricât te-ai ilumina sau te-ai îndumnezei de tare, oricâtă râvnă ai depune, niciodată nu este de ajuns şi va trebui să o iei mereu de la început. Buddha însuşi a fost cel dintâi vizionar care a intuit fenomenul şi i-a îndrumat pe oameni să rămână sceptici, spunând:      
            “Nu credeţi în buna-credinţă a tradiţiilor, chiar dacă datează de generaţii şi sunt larg răspândite. Nu credeţi un lucru numai pentru că mulţi alţii vorbesc despre el. Nu credeţi în bunele intenţii ale înţelepţilor din vremurile trecute. Nu credeţi în ceea ce v-aţi imaginat, sugestionându-vă ca un zeu a fost sursa voastră de inspiraţie. Nu credeţi în autoritatea maeştrilor şi a preoţilor. După ce examinaţi totul, credeţi numai în ceea ce aţi verificat şi experimentat singuri şi consideraţi a fi rezonabil după felul vostru de a fi. Iar după ce credeţi că v-aţi iluminat îndestulător, luaţi-o de la capăt.”          

            3. Nu există exces de imaginaţie sau boli psihice, ci doar microuniversuri interioare paralele care compun multiversul interior. Acest lucru a fost evidenţiat de informaţiile noi şi extrem de complexe rezultate din reconfigurarea cuantelor de lumină neagră care răzbat câteodată dincolo de gaura neagră, informaţii care, la fel ca şi cele observate de astrofizicieni la ieşirea din găurile negre din macrounivers sunt deocamdată ininteligibile pentru mintea omenească. Iată prin urmare de ce delirul, nebunia pentru Hristos, demenţa, schizofrenia, protocronismul, psihozele, autismul, channeling-ul, profeţia, credinţa în conspiraţii mondiale, în tratamentele cu îngeri, cristale, fân, rugăciuni, apă, moaşte, urină, energii subtile, etc. sunt în esenţă stări de graţie divină şi nu trebuie tratate medical, ci dimpotrivă, acceptate ca atare, ba chiar apreciate şi stimulate.

            Aşadar, nu trebuie să fii neapărat om de ştiinţă, ca în atari circumstanţe să-ţi dai seama că siriusienii, pleiadienii, arcturienii, îngerii, demonii, entităţile de lumină, atlanţii, lemurienii, uigurii, energiile universale, ramţii, elfii, antigravitaţia, melchizedecii, egregorii, lorzii ananzi, nu provin aşa cum s-a crezut până acum din endimensiuni extratereste, ci din multiversul interior din mintea noastră şi că în consecinţă toate sunt extrem de reale, tot atât de reale ca şi tărâmurile subtile cunoscute ca Împărăţia Cerurilor, Etherul, Câmpiile Elizee, Shambhala, Tula, Insula Albă, Tărâmul Fericirii, Lumea Înţelepţilor, Ţara Apelor Albe (Belovodâi), Hiperboreea sau Shangri La.